Kantaaottavat teokseni kommentoivat elämäntapaamme, kuinka esimerkiksi käytämme luonnonvaroja ja mitä seurauksia toimintamme aiheuttaa. Erityisesti öljyn käyttö on ollut lähtökohtana usealle teokselle. Tapani vaikuttaa on hienovarainen ja pohjautuu estetiikkaan.

These works comment about our lifestyle, use of natural resources and our influence in environment and nature. Especially oil and its use and the effects caused by the use of oil have been underlying theme for several artworks. My methods of influence are rather subtle - I prefer influencing the audience via aesthetics.

 

 

thumb
Vanitas
thumb
Vanitas, yksityiskohtia / Vanitas, details
thumb
Seuraus / Consequence
thumb
Seuraus, yksityiskohta/ Consequence, detail
thumb
Johtopäätös / Conclusion
thumb
Muutos / Transition
thumb
Ennen Jugoa / Before Jugo
e
Paha metsä / Bad Forest
e
Valo tunnelin päässä / Light at the End of a Tunnel
e
Rubbery Fields Forever
e
Se mitä jää jäljelle / The Thing that Remains
e
Syntinen / Sinner
e
Pahojen hedelmien puu / Tree of Bad Fruits
e
Yggdrasil