image

Abstraktio, As Oy Albertinpiha, Kankaan alue, Jyväskylä, 2017 (suunnittelu: JKMM Arkkitehdit, rakentaja: YIT Rakennus Oy),valokuva toukokuulta 2017, kalkki näkyy vielä tuoreessa tiilipinnassa, mutta poistuu ajan mukaan. Vieressä havainnekuva.

Abstraction, Albertinpiha, Kangas area, Jyväskylä, Finland, 2017 (JKMM Architects, YIT Construction Ltd), photo from May 2017, chalk is visible in the freshly layed brickwall but will wear off in time. Visualization on the right.